Avskjed på perrongen
Lerret/Ramme - 34x44 cm
Kr. 5500,-